หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : Adansonia kilima

ชื่อต้น : Adansonia kilima

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adansonia kilima
วงศ์ Malvaceae
ชื่ออื่น ๆ -

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้นผลัดใบ ขนาดใหญ่ สูง ๒๐ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ เมตร ลำต้นตรงรูปทรงกระบอก กิ่งแตกทรงพุ่มกลมบริเวณปลายยอด เปลือกเรียบสีเทาเข้ม ใบ ประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย ๕-๗ (-๙) ใบ กว้าง ๑.๕-๕ ซม. ยาว ๓-๑๐ ซม. รูปไข่กลับแกมรี ปลายใบเป็นติ่งแหลม ฐานใบเป็นครีบ ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยง ดอก สีขาว ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ กลีบดอก ๕ กลีบ ขนาด ๒.๕ ซม. เกสรเพศผู้สีขาวจำนวนมาก ติดกับแกนช่อเกสรที่ยาว ๑.๒-๒.๐ ซม. เกสรเพศเมีย สีขาว ๑ อัน ก้านชูเกสรมีขนปุย ผล กลม ถึงรูปไข่ มีขนสีน้ำตาลอมเหลืองปกคลุม ผนังผลแข็งและหนา ๕-๘ มม. ภายในมีเนื้อผลสีครีม และมีเมล็ดรูปไตจำนวนมาก

ประโยชน์/สรรพคุณ
-
พบการกระจายพันธุ์อยู่ทางด้านตะวันออกของเทือกเขาคิลิมันจาโร ทางตอนใต้ของประเทศแทนซาเนีย ทางตอนเหนือของประเทศนามิเบียและอาฟริกาใต้
พิมพ์ QR Code