หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : Adansonia madagascariensis

ชื่อต้น : Adansonia madagascariensis

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adansonia madagascariensis Baill.
วงศ์ Malvaceae
ชื่ออื่น ๆ -

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้น ผลัดใบสูง ๕-๒๐ เมตร ลำต้นทรงรูปขวดถึงทรงกระบอก เปลือกเรียบสีเทาอ่อน ใบ ประกอบ แบบมีใบย่อย ๕-๗ ใบ กว้าง ๒-๓ ซม. ยาว ๗-๑๒ ซม. รูปรีแกมใบหอกกลับ ปลายใบมน ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบเด่นชัด ดอก เดี่ยว สีแดงเข้ม ออกจากบริเวณปลายยอด กลีบดอก ๑๐ กลีบ ขนาดบานกว้าง ๐.๘-๑.๕ ซม. และยาว ๑๕-๒๐ ซม. เกสรเพศผู้สีเหลืองอ่อน จำนวนมาก ติดกับแกนช่อเกสรที่ยาว ๕-๖ ซม. ผล กลมรี ถึงรูปไข่ ยาว ๑๐ ซม. มีขนสั้นสีน้ำตาล ผนังผลเหนียว แข็ง หนา ๗-๙ ซม. ภายในมีเมล็ดรูปไตจำนวนมาก

ประโยชน์/สรรพคุณ
ผลแห้งแข็งไม่นิยมนำมารับประทาน รากของต้นอ่อนสามารถรับประทานได้ มีคุณค่าทางอาหารสูง พบการกระจายพันธุ์ทางตอนเหนือของมาดากัสการ์ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ผลสุกช่วงเดือนพฤศจิกายน
พิมพ์ QR Code