หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : Adansonia fony

ชื่อต้น : Adansonia fony

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adansonia fony Baill.
วงศ์ Malvaceae
ชื่ออื่น ๆ -

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้นผลัดใบ สูง ๕-๒๐ เมตร ลำต้นรูปทรงขวดถึงทรงกระบอก เปลือกลอกสีแดง ใบ ประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย ๓-๕ ใบ กว้าง ๑-๒ ซม. ยาว ๔-๖(-๘) ซม. ไม่มีก้านใบ รูปรี ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอก เดี่ยว สีเหลืองถึงเหลืองส้ม ขนาดบานกว้าง ๑.๕-๒.๕ ซม. และยาว ๑๒-๑๖ ซม. เกสรเพศผู้สีเหลืออ่อนจำนวนมาก ติดอยู่กับแกนช่อเกสรที่ยาว (๓-)๖-๑๐ ซม. ผล กลม ผนังเหนียวและแข็ง หนา ๔-๕ มม. ภายในมีเมล็ดรูปไตจำนวนมาก

ประโยชน์/สรรพคุณ
ผล เมล็ด และรากสามารถรับประทานได้ และเนื้อไม้จากต้นชาวพื้นบ้านใช้เป็นวัสดุมุงหลังคา การกระจายพันธุ์อยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของมาดากัสการ์ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ผลสุกช่วงเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน
พิมพ์ QR Code